Προϊόντα

Προϊόντα

Η Alfa seeds ABEE διαθέτει στην Ελληνική και Διεθνή αγορά προϊόντα για τις ανάγκες του σύγχρονου καλλιεργητή, με πρωταρχικούς στόχους την υψηλή ποιότητα και την προτίμηση από τη βιομηχανία και τον καταναλωτή.


Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε στις καλλιέργειες των σιτηρών, ψυχανθών, κτηνοτροφικών και βιομηχανικών φυτών.

Alfa-Seeds