Βαμβάκι (Λάρισα)

25/09/2012Βαμβάκι (Λάρισα)ΒΑΜΒΑΚΙΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι
1.1 Ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.3 Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.
2. Διαπιστώσεις
Την εποχή αυτή τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης των καρυδιών, με το ποσοστό ανοίγματος των καρυδιών να κυμαίνεται από 40% στις όψιμες φυτείες έως 80% στις πιο πρώιμες. Στις βαμβακοφυτείες που δεν αρδεύτηκαν ικανοποιητικά, ήδη η συγκομιδή έχει ξεκινήσει. Οι καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα θεωρούνται ιδανικές για την πορεία της καλλιέργειας.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ: Η αποφύλλωση είναι μια σημαντική επέμβαση προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες κατά την διάρκεια της συγκομιδής. Τα αποφυλλωτικά πρέπει να ψεκάζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον το 50% των καρυδιών. Μία πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και πολλές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίηση αυτών. Επίσης, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά χρειάζονται καλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (μεγαλύτερες των 15-18° C) για 4-5 μέρες μετά την εφαρμογή του αποφυλλωτικού και να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια. Η αποφύλλωση πρέπει να πραγματοποιείται 12-15 ημέρες περίπου πριν την συγκομιδή ώστε να δοθεί χρόνος να ωριμάσουν καλύτερα τα καρύδια και το ανοιγμένο βαμβάκι να μη μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στις καιρικές επιδράσεις. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη εδαφική υγρασία ή επειδή η αποφύλλωση γίνεται αργοπορημένα και αναμένονται βροχοπτώσεις, τότε για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αναβλαστήσεις προστίθεται στο διάλυμα του αποφυλλωτικού αποξηραντικά των οφθαλμών σκευάσματα. 
Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν όψιμες φυτείες (διπλοσπαρμένα, χαλαζόπληκτα, λόγω καιρικών συνθηκών) μπορούν να εφαρμόσουν ορμονικά επιταχυντικά σκευάσματα όταν το ποσοστό ανοίγματος καρυδιών είναι στο 25-40% για πρωίμιση της συγκομιδής. 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου σκουληκιού κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται απόλυτα από τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς (Μάρτιος-Απρίλιος), δηλαδή από τον αριθμό των εντόμων που δεν εξοντώθηκαν την προηγούμενη χρονιά και που διαχείμασαν επιτυχώς και εξήλθαν από το έδαφος των βαμβακοφυτειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα του ελέγχου του εντόμου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει στο έδαφος, τόσο αποτελεσματικότερη η προστασία των νέων βαμβακοφυτειών. 
Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά την συγκομιδή, ώστε να προκαλείται ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η Υπηρεσία μας συστήνει να πραγματοποιείται άρωση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι αναστροφής εδάφους) μετά τη στελεχοκοπή, σε βάθος 20-25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα βαμβακοχώραφα ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα:
1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.
2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες
4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20-25 εκατοστά με επακόλουθο τη μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
5. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο τη μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α. αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.
Κατ’ αντιστοιχία, η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας συνιστά να πραγματοποιείται στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια να γίνεται άρωση ενσωμάτωσης όπως και στην περίπτωση του πράσινου σκουληκιού για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και αυτού του εχθρού.
Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι η αύξηση του κόστους καλλιέργειας εξαιτίας των παραπάνω πρακτικών, μπορεί να ισοσκελιστεί από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, προστατεύοντας ταυτόχρονα τόσο το περιβάλλον, όσο και την υγεία των ίδιων των παραγωγών και των περιοίκων. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ