Σάμος

Alfa-Seeds

ΦΑΚΗ

Alfa-Seeds
Alfa-Seeds
Λεπτόσπερμη ποικιλία με υψηλή
παραγωγικότητα και άριστη βραστικότητα.
Alfa-Seeds
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Γενεαλογία : THESSALIAxM-11071
Εγγεγραμμένη : 1989
Ιδιοκτησία : ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΥ
Εποχή Ωριμότητας : Μέση – πρώιμη
Σχήμα : Όρθιο (Δεν πλαγιάζει)
Σχήμα σπόρου : Μικρό (λεπτόσπερμη ποικιλία)
Χρώμα σπόρου : Ανοιχτό πράσινο (το διατηρεί και
μετά από βροχόπτωση)
Διάρκεια άνθησης : 3 εβδομάδες
Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου : 8 - 10Kg
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Δυναμικό Παραγωγής : Πολύ υψηλό
Ποιότητα : Άριστη
Βραστικότητα : Άριστη
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Μυκητολογικές ασθένειες : Άριστη
Κρύο : Ανθεκτική
Πλάγιασμα : Άριστη
Alfa-Seeds
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25kg
Alfa-Seeds
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Alfa-Seeds
ΠΡΩΪΜΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Alfa-Seeds
ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΧΡΩΜΑ
Alfa-Seeds
ΕΥΚΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ