Φλώρινα

Alfa-Seeds

ΜΗΔΙΚΗ

Alfa-Seeds
Alfa-Seeds
Ελληνική μεσο-πρώιμη ποικιλία
που διατηρεί καλή πυκνότητα και
παραγωγικότητα και πέρα από το 5º έτος.
Alfa-Seeds
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Εγγεγραμμένη : 1985
Ιδιοκτησία : ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μαζική επιλογή από τοπικό υλικό της περιοχής Παλέστρα
Φλώρινας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΥ
Εποχή άνθησης : Μέσο-πρώιμη
Δίνει φυτά εύρωστα, ψηλά όρθια, λεπτοστέλεχα, με
πλούσιο φύλλωμα
Πολύ καλή ταχύτητα αναβλάστησης μετά τις κοπές
Κατάλληλη για όλες τις περιοχές της Ελλάδας για
ποτιστική και ξηρική καλλιέργεια
Πολύ καλή απόδοση σε σανό
Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κρύο : Εξαιρετική
Ξηρασία : Καλή
Πλάγιασμα : Καλή
ΙΟΣ A.M.V. : Καλή ανοχή
Alfa-Seeds
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Alfa-Seeds
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Alfa-Seeds
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Alfa-Seeds
ΕΥΠΕΠΤΗ ΚΑΙ
ΘΡΕΠΤΙΚΗ
Alfa-Seeds
ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ