Συμμετοχές σε οργανισμούς και προγράμματα

Συμμετοχή σε οργανισμούς

Με στόχο τη συνεχή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις και πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας σπόρων - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - αλλά και τη δημιουργία εποικοδομητικών συνεργασιών, η Alfa seeds συμμετέχει ενεργά σε εθνικούς διακεκριμένους Οργανισμούς:

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ( ΣΘΕΒ ) http:// www.sthev.gr
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ (Σ.Ε.Σ.ΣΠ) http:// www.sessp.gr
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΠΥ) http://www.sepy.gr

Συμμετοχή σε προγράμματα

Η Alfa seeds υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Λήψη PDF εδώ
  • «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με το έργο LENSBREED : Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. http://www.lensbreed.gr/