Συμμετοχές σε οργανισμούς

Συμμετοχή σε οργανισμούς

Με στόχο τη συνεχή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις και πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας σπόρων - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - αλλά και τη δημιουργία εποικοδομητικών συνεργασιών, η Alfa seeds συμμετέχει ενεργά σε εθνικούς διακεκριμένους Οργανισμούς:

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ( ΣΘΕΒ ) http:// www.sthev.gr
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ (Σ.Ε.Σ.ΣΠ) http:// www.sessp.gr
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΠΥ) http://www.sepy.gr