Σέριφος

Alfa-Seeds

ΡΕΒΥΘΙ

Alfa-Seeds
Alfa-Seeds
Μικρόσπερμη ποικιλία χωρίς ιδιαίτερες
εδαφικές απαιτήσεις και με ικανοποιητική
απόδοση ακόμα και σε πολύ φτωχά εδάφη.
Μεσοπρώιμη ποικιλία ως προς την άνθηση
και ωρίμανση.
Κατάλληλη για τη βιολογική γεωργία.
Alfa-Seeds
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Εγγεγραμμένη : 1997
Ιδιοκτησία : ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΥ
Ύψος : 40 - 70cm ( από έτος σε έτος)
Βάρος 1000 σπόρω ν : 210 - 245gr
Ποσότητα σποράς : 16 - 17Kg/στρ.
Εποχή σποράς : 20 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου
Tο φύτρωμά της γίνεται μέσα σ τον Ιανουάριο,
ή σε εξαιρετικά ψυχρό, χειμώνα στις αρχές Φεβρουαρίου
Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Αντοχή στο πλιάγιασμα (Ορθόκλαδη ποικιλία)
Xαμηλές θερμοκρασίες : Eξαιρετική αντοχή κατά το
φύτρωμα το χειμώνα, κατάλληλη για φθινοπωρινή
σπορά και σ τις πιο ψυχρές περιοχές της Ελλάδος
Πολύ ανθεκτική ποικι λία στην ασκοχύτωση (Ascochyta
rabiei) και τη σκληρωτίνια, κατάλληλη για
όλες τις περιοχές της Ελλάδος
Alfa-Seeds
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25kg
Alfa-Seeds
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ
Alfa-Seeds
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ